Over ons

Deze online kennisbank is tot stand gekomen op initiatief van de Coalitie van Buurtplatformen. Op deze pagina lees je meer over wat een buurtplatform is, wat het buurtplatformrecht is, en wat de Coalitie van Buurtplatformen is. Ook vind je hier antwoorden op veelgestelde vragen, en meer informatie over deze website.

Wat is een buurtplatform?

Overal zijn actieve bewoners in de stad. Ze zetten zich in voor meer groen, minder overlast of koken soep voor buren die dat kunnen gebruiken. In elke buurt ziet dat er anders uit, maar één ding hebben ze gemeen: Ze willen hun buurt verbeteren.

Een buurtplatform is een koepel van actieve bewoners en is altijd een initiatief van bewoners zelf. Ze rijgen als het ware alle initiatieven, die dat willen, in een buurt aan elkaar.

Het werk van een buurtplatform kan je samenvatten als;

 • Wij geven de gemeenschap een stem (of meerdere),
 • Wij zorgen voor een structuur om samen activiteiten te ondernemen
 • Wij versterken het netwerk van buurtbewoners en -organisaties die willen samenwerken om de buurt te verbeteren

Wat is de Coalitie van Buurtplatformen Amsterdam?

De coalitie van buurtplatformen is een netwerk van Amsterdamse buurtplatformen en een kweekvijver van bewonersorganisaties die willen groeien naar die positie in hun buurt.

De coalitie is ontstaan uit de Proeftuin Buurtplatformrecht. Het netwerk is er om elkaar te steunen en inspireren. Wat wij doen:

 • Regelmatig bijeenkomsten rondom specifieke thema's die binnen de groepen spelen.
 • Niet het wiel opnieuw uitvinden - samen kennis delen en van elkaar leren.
 • Werken in en aan je buurt kan veel energie geven, maar ook kosten. Gelijkgestemden en ervaringsdeskundigen ontmoeten zorgt voor herkenning, steun, inspiratie en solidariteit.
 • Samen sta je sterk - Georganiseerde bewoners, daar kan de gemeente niet omheen.
 • Peer Review: Wij houden elkaar scherp en leren van elkaar. Zo houden wij de kwaliteit en betrouwbaarheid van de buurtplatformen up to date zonder dat de gemeente of een andere externe partij daar iets van moet zeggen. Waar wij elkaar op bevragen is o.a.: toegankelijkheid, inclusiviteit, bewoners-gestuurd werken, transparantie, doe-kracht.

Op stadsdeel niveau kan een coalitie ook goed werken. De coalitie van buurtplatformen Zuidoost heeft zélf gebiedsplannen geschreven. Ook mochten zij, na aandringen bij het dagelijks bestuur, de leiding nemen bij de evaluatie van de buurtbudgetten. Daarnaast organiseert deze coalitie ook meet & greets met commissieleden uit het stadsdeel. Zo faciliteren deze platformen ontmoetingsmomenten tussen burgers en de politiek. De afstand wordt hierdoor verkleind en aandachtspunten kunnen worden besproken. Coalities zijn altijd in beweging, en nieuwe leden zijn van harte welkom. 

AANMELDEN
Aanmelden bij de Coalitie van Buurtplatformen Amsterdam is mogelijk middels dit formulier.

Wat is het buurtplatformrecht?

In Amsterdam zijn altijd al actieve en sterke bewoners actief. Zij zetten zich in om hun buurt en daarmee de stad te verbeteren. De afgelopen jaren hebben deze buurtorganisaties en buurtplatformen aan de bel getrokken over hun samenwerking met de gemeente: die is niet optimaal, en vaak zelfs een energielek.  

Het kost buurten moeite om gehoord te worden en de administratieve lasten zijn hoog. Dit zorgt voor irritatie en daardoor haken veel mensen af. Dit is ongelofelijk jammer. De buurtplatformen en de gemeente willen dat de inzet van actieve bewoners juist gekoesterd en aangewakkerd wordt. Daarom is er gewerkt aan een buurtplatformrecht.

Het buurtplatformrecht geeft buurtplatformen het recht op:

 • Erkenning en positie.
  Bewoners zijn de experts van hun buurt en hebben het recht op informatie en om mee te denken als de gemeente plannen heeft in hun buurt.
 • Een eigen manier van werken en organiseren.
  Buurtplatforms werken spontaner dan de gemeente en hoeven geen plannen vooraf te schrijven. Ze werken altijd vanuit de tijd en de energie die op dat moment beschikbaar is.
 • Toegang tot ondersteuning in de vorm van middelen en expertise.
  Buurten hebben al middelen uit hun gemeenschap. Daarnaast hebben zij recht op een beperkt-budget, een plek en onafhankelijke ondersteuning.

Hoe krijg je de status buurtplatform?

Elke groep kan zich melden bij het stadsdeel; de gebiedsmakelaar of stadsdeelbestuur om voor hun buurt de status van buurtplatform te krijgen. De status is voor 4 jaar. Daarna kan het stadsdeelbestuur, met advies van de stadsdeelcommissie, besluiten de status te verlengen.

Er kan maar één buurtplatform actief zijn in een buurt. Een goed platform kent en verbindt actieve bewoners. Als er een andere groep actieve bewoners is die (ook) de status wilt, dan besluit het stadsdeelbestuur met advies van de stadsdeelcommissie welke groep de status krijgt.

Met de status van buurtplatform komt ook een opdracht:

 • Onderzoek alle belangen in de buurt, wees op de hoogte van wat er speelt       
 • Zoek naar manieren om andere bewoners ook actief te maken
 • Vergroot de samenwerking, met alle partijen in de buurt
 • Vertel aan de buurt wat je doet en waarom

Heb je vragen? Neem dan contact op met de coalitie van buurtplatformen, via Mirjam Sierat.

Stuur een e-mail naar: m.sierat@wooninfo.nl

Waarom deze website?

Deze website is een initiatief van de Coalitie van Buurtplatformen. Vanuit de Coalitie van Buurtplatform was er behoefte aan een gedeelde online vindplaats (een kennisbank) met een overzicht van beschikbare informatie, voorbeelden, tips en tricks over hoe je als (beginnend of bestaand) buurtplatform of bewonersorganisatie jezelf kunt organiseren om de buurt te verbeteren. Dit om ervoor te zorgen dat verschillende buurtplatforms en bewonersinitiatieven niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

Uitgangspunt is dat de kennisbank bestaande informatie en bronnen overzichtelijk presenteert, en aanvult met kennis en ervaring in de praktijk die nergens anders te vinden is: voor buurtplatformen door buurtplatformen dus!

Heb je een idee over aanvullende content of wil je graag bijdragen aan de kennisbank?

Laat het ons dan weten via het contactformulier van Stichting !WOON, o.v.v. 'Buurtplatforminfo'. !WOON is een onafhankelijke stichting die bewoners advies geeft over o.a. participatie. !WOON helpt de Coalitie van Buurtplatformen met het opzetten, vullen en onderhouden van deze website en is het eerste aanspreekpunt.